Privacybeleid

U gebruikt de website www.terra-aventura.fr en de mobiele app "Terra Aventura", die gratis beschikbaar is in de "Apple Store" van Apple en in de "Google Play Store" van Google.

Deze dragers worden beheerd door het Comité Régional de Tourisme van Nouvelle-Aquitaine (CRTNA), vereniging wet 1901 waarvan het hoofdkantoor is gelegen aan de 4 place Jean Jaurès te Bordeaux.

Het naleven van de bescherming van uw persoonsgegevens is essentieel voor de vertrouwensrelatie die de CRTNA met u wenst aan te gaan. Dit privacybeleid heeft tot doel om u op transparante wijze te informeren over de behandeling van uw gegevens die de CRTNA kan uitvoeren.

Voor informatie of vragen kunt u op elk moment contact opnemen met de CRTNA via het volgende adres: dpo@na-tourisme.com.

De verzamelde persoonsgegevens


Persoonsgegevens worden verzameld via de website www.terra-aventura.fr/ en via de mobiele app van Terra Aventura. Het betreft het e-mailadres van de speler, het departement en/of land waar hij woont.

Doeleinden van de verwerking


Deze gegevens stellen elke gebruiker ertoe in staat om:
- te spelen met Terra Aventura (commentaar, foto's, deelname aan prijsvragen),
- via een abonnement, informatie over de wereld van Terra Aventura te ontvangen (nieuwsbrief, push mobile, tevredenheidsonderzoek).

Deze gegevens worden ook anoniem voor statistieke doeleinden gebruikt.

Bewaringstermijn


De CRTNA onderscheidt actieve accounts van niet-actieve accounts via het invoeren van een mysteriewoord. De gegevens van elke persoon die al meer dan 3 jaar als niet-actief wordt beschouwd, worden geanonimiseerd. Ze worden zonder mogelijkheid tot identificering bewaard voor statistieke doeleinden.

Ontvangers van de gegevens


De door de CRTNA verzamelde persoonsgegevens zijn voor exclusief gebruik.

De CRTNA zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen tot die gegevens toegang kunnen krijgen. Maar ze kunnen ook worden toevertrouwd:


- aan dienstverleners, in het kader van diensten die de CRTNA hen toevertrouwd;

- aan derden of wettelijk bevoegde autoriteiten om aan de wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen van de CRTNA te voldoen.

Opslaan en beveiliging van gegevens
 

De hosting van de website www.terra-aventura.fr/ wordt uitbesteed aan een OVH-host - toekomstige extra gegevens.

De CRTNA en zijn verwerker stellen alles in het werk om de gegevens te beveiligen. In geval van storing of verlies van persoonsgegevens, verbinden zij zich ertoe om de gebruikers zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

De rechten die u zijn toegekend


U kunt op elk moment toegang tot uw gegevens vragen en uw recht op wijziging, verwijdering, draagbaarheid, beperking en verzet uitvoeren tegen de verwerking van uw gegevens, door contact op te nemen met: dpo@na-tourisme.com.

Tevens kunt u uw rechten uitoefenen, wanneer u uw identiteit bewijst, door een brief naar het volgende adres te sturen:


CRT Nouvelle-Aquitaine - Maison régionale du tourisme 

Site Tèrra Aventura

30, cours Gay Lussac

CS 50095

87003 LIMOGES CEDEX 1

FRANCE

U kunt een klacht indienen bij een controleautoriteit als de CRTNA u ondanks uw herinneringen niet antwoordt. In Frankrijk is het CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07.