Wettelijke gegevens

Toegang tot de site www.terra-aventura.fr

De gebruiker van de website www.terra-aventura.fr erkent over de deskundigheid en de nodige middelen te beschikken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website. In overeenstemming met de Franse wet van 6 januari1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, is deze website het voorwerp geweest van een aangifte bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés(CNIL - www.cnil.fr). De gebruikers van de website zijn verplicht de bepalingen van de wet met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden na te leven, waarbij de schending is onderworpen aan strafrechtelijke sancties. Daar zij toegang hebben tot persoonsgegevens, dienen zij zich met name te onthouden van verzamelen, misbruik en in het algemeen, van elke handeling die de privacy of reputatie van personen kan schenden.

Inhoud van de site

Het Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine stelt informatie en beschikbare en geverifieerde tools ter beschikking van de gebruikers van de website www.terra-aventura.fr maar ze kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of de onbeschikbaarheid van bepaalde informatie. Wij danken de gebruikers van de site om ons op de hoogte te brengen van eventuele omissies, fouten of correcties, door een mail te sturen aan de webmaster van de site op het adres les-sages@terra-aventura.fr.

Eigendom

De algemene structuur, evenals de software, teksten, bewegende of stilstaande beelden, geluid, kennis, tekeningen, grafieken en alle andere elementen waaruit deze website www.terra-aventura.fr bestaat, zijn voor exclusief gebruik van het Comité Regional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van het Comité Regional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, is verboden en vormt een inbreuk die gestraft kan worden krachtens de artikelen L335-2 en volgens het Franse wetboek van intellectuele eigendom. De hyperlinks die zijn aangebracht in het kader van deze website naar andere bronnen op internet, kunnen niet onder de verantwoordelijkheid vallen van het Comité Regional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine. De gebruikers en bezoekers van de website kunnen geen hyperlink aanbrengen naar deze site zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Comité Regional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Stuur hiervoor een e-mail naar les-sages@terra-aventura.fr

Foto credits

A. Vacheron, G. Vicente, T. Verneuil, M. Camou, S. Arnouts, Nouaille

Persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die is uitgevoerd via het internetportaal, het voorwerp geweest van een aangifte bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL - www.cnil.fr).
In overeenstemming met artikel 27 van de Franse bovengenoemde wet van 1978 wordt de gebruiker met name medegedeeld: 
dat de inlichtingen die verstrekt worden via de op de website aanwezige formulieren overlegd en geëxploiteerd kunnen worden door het Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine.
Dat hij tevens recht heeft op toegang tot en rectificatie van zijn gegevens.
Dat vragen voorafgegaan door een (*) een verplicht karakter hebben, indien van toepassing.
Dit recht op toegang en op rectificatie kan worden uitgevoerd door een e-mail te sturen naar het volgende adres les-sages@terra-aventura.fr of door een brief te richten aan:

Maison régionale du tourisme 

Site Tèrra Aventura
30, cours Gay Lussac
- C.S. 50095
87003 LIMOGES CEDEX 1

FRANCE

In geval van rectificatie, sturen wij u, op verzoek, een kopie van de zodanig gewijzigde gegevens. De u betreffende persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van deze site zijn bestemd voor diensten van andere organisaties die voor ons uw vragen beantwoorden. De IP-adressen zijn bestemd voor puur technisch gebruik en voor raadplegingsstatistieken. Berichten en documenten die via de e-mail ontvangen of verzonden worden, worden een jaar lang bewaard en vervolgens opgeslagen. De persoonsgegevens die u ons doorgeeft, worden een jaar lang bewaard en daarna gearchiveerd :

Toepasselijk recht

Het gebruik van deze website valt onder de Franse wet met uitsluiting van elke andere wetgeving.

Hoofdredacteur

Conseil Régional Tourisme

Vertaling

Vertaald door S. Lafaye – CRT Nouvelle-Aquitaine

Grafisch ontwerp, Integratie, Ontwikkeling, Hosting, Community Management, webmarketing

Proximit

Proximit SA
24, av du Président Wilson
87700 Aixe sur Vienne – FRANCE

Tel. : +33(0)5 87 02 01 00
Fax : +33(0)5 55 702 702
Mail : info@proximit.fr
Site web : www.proximit.fr